Znaky a Nápisy

2x znak

7. srpna 2010 v 20:46 | Queeny
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

tattoo

6. srpna 2010 v 22:33 | Queeny
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

ambigram [life/death]

5. srpna 2010 v 10:26 | Queeny
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

znaky ...

3. srpna 2010 v 10:17 | Queeny
ja viem, výstižný názov ...
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

ambigram

31. května 2010 v 21:06 | Queeny
Angel ↓
www.tattoo-a-pierc.blog.cz
Devil ↓ (trošku blbo čitateľné)
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

3d-chinese-tattoo

8. května 2010 v 15:14 | IvushQa
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

čínske znaky foto

6. května 2010 v 2:52 | IvushQa
www.tattoo-a-pierc.blog.cz
www.tattoo-a-pierc.blog.cz
www.tattoo-a-pierc.blog.cz

krásne ["písmo"]

17. prosince 2009 v 21:41 | IvushQa

nápis

17. července 2009 v 11:01 | IvushQa

Layla

28. června 2009 v 13:28 | IvushQa
 
 

Reklama